Artikkel3

 

Mindfulness-basert Stressreduksjon (MBSR)

 

Mindfulness trenes ved praktiske øvelser, liggende kroppsskanning, sittende meditasjon og enkle yogaøvelser (formelle øvelser) samt ved tilstedeværelse i daglige aktiviteter (uformelle øvelser).

Undervisningen foregår i grupper på 5-10 personer én gang pr. uke (2,5 time) i åtte uker. Mellom den 6. og 7. samlingen er det en hel fordypningsdag. I tillegg kommer hjemmeøvelser, 30-40 minutter 6 dager i uka. 

Å delta ved alle samlinger og gjøre hjemmeøvelsene, sikrer et godt utbytte av kurset. I løpet av den siste samlingen lager man en plan for tiden etter kurset.

Jacob Piet, psykolog, forklarer hva MBSR er:

Bodil Anderson, mindfulnesslærer, fysioterapeut, MSc., holder kurs i MBSR 2,5 time/uke i åtte uker + en hel fordypningsdag.

Telefon: SMS til 413 75 585

E-post:  mbsr.bergen@gmail.com

footer facebook