STRESSMESTRING

Image

 

Mange av oss opplever stadig økende krav og forventninger både på jobb og i fritiden. Digitale sosiale medier, tar stadig mer av oppmerksomheten vår. Dette kan ha negativ innvirkning på helsen og livskvaliteten vår, siden kravene vi møter ofte er større enn hva vi klarer å håndtere.

Et kurs i Mindfulness-basert Stressreduksjon (MBSR) kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med deg selv. Du vil lære øvelser som gjør det enklere å ikke bli så lett forstyrret av omgivelsene og gi deg muligheten til å fordype deg hvis du setter av tid til det.

Forskning viser at mindfulness kan gi økt velvære og bedre evne til å håndtere stressende situasjoner. Gjennom systematisk trening, kan opplevd stress reduseres, og livskvaliteten øke, spesielt ved smerter, kroniske sykdommer og psykiske utfordringer. Dette gjelder mennesker i alle aldre.

Mindfulness-basert Stressreduksjon vil lære deg hvordan du kan ta vare på deg selv, utvikle medfølelse for deg selv og andre, beskytte deg mot utbrenthet og forbedre søvnen din. Du vil føle deg mer levende, våken og til stede i livet ditt, slik at du kan glede deg mer over hverdagen. Du vil lære å håndtere tankene og følelsene dine samt kroppens signaler på en mer hensiktsmessig måte.

Kurset kan også være til hjelp hvis jobbstress setter deg i fare for å bli sykmeldt (som er tilfellet for 70 % av alle sykmeldinger). Forskning har vist at deltakelse i et MBSR-kurs fører til økt tilstedeværelse på jobben og mindre fravær. Det er viktig å merke seg at kurset ikke er en erstatning for behandling av psykiske lidelser. Det er derfor viktig å konsultere fastlegen din for å finne ut om dette tilbudet passer for deg.

 

MBSR kursforløp

  • Individuell samtale før kursstart
  • 8 kurskvelder á 2,5 time
  • Fordypningsdag (lørdag el. søndag formiddag
  • Kurshåndbok, lydfiler  av alle øvelser
  • Oppfølgingssamtale etter avslutning

Mindfulness trenes ved formelle øvelser (kroppsskanning, meditasjon, mindful yoga) samt ved uformelle øvelser (tilstedeværelse i daglige aktiviteter).
Gruppeundervisning (5 - 10 personer) 2,5 time/uke ukentlig i 8 uker samt, hjemmeøvelser. Fordypningsdag mellom 5. og 6. uke

Image

"Øyeblikket er tidens skjæringspunkt med evigheten".         ~ Søren Kierkegaard ~

Sidelogoalfabar

Mindfulness-basert stressreduksjon

Et MBSR-kurs gir deg redskaper til bedre mestring av stress. Du lærer formelle øvelser (kroppskanning, yoga, meditasjon) og uformelle øvelser (tilstedeværelse i daglige aktiviteter). Teori, praktiske øvelser, refleksjon og hjemmeoppgaver kombineres i kurset.

Sidelogoalfabar

Mindfulness-basert kognitiv terapi

MBCT reduserer risikoen for tilbakefall av depresjon. Strukturen i kurset (åtte samlinger á 2,5 time og en fordypningsdag) er den samme som i et MBSR-kurs. Øvelsene er også de samme. I tillegg lærer deltakerne øvelsen "det tre-minutters pusterommet."

Sidelogoalfabar

Mindfulness-based Compassionate Living

Kurset har samme struktur som de to andre og bidrar til utvikling og opplevelse av medfølelse overfor en selv og andre, mental og fysisk helse bedres. Andre øvelser enn i MBSR og MBCT. MBCL ble utviklet i 2007 av Dr . Erik van den Brink og Frits Koster, sykepleier og meditasjonslærer.

Checked Out

MBSR-Bergen drives av Bodil Anderson, mindfulness- og yogalærer samt spesialist i psykomotorisk fysioterapi.