STRESSMESTRING

Image

 

Mange av oss møter økte krav og forventninger både i arbeid og fritid. Digitale sosiale medier som vi er påkoblet, tar hele tiden oppmerksomheten vår. Dette kan gå utover helse og livskvalitet fordi kravene som stilles til oss ofte er større enn kapasiteten vi har til rådighet.

Et kurs i Mindfulness-basert Stressreduksjon kan bidra til at du kommer i bedre kontakt med deg selv. Du lærer øvelser som gjør det lettere å ikke så lett la seg forstyrre av omgivelsene. Disse øvelsene vil gjøre det mulig for deg med fordypning hvis du setter av tid til det.

Forskning viser at Mindfulness kan gi økt velvære og bedre mestring av stressende situasjoner. Systematisk trening av Mindfulness kan gi redusert opplevd stress og økt livskvalitet ved smerter, kroniske sykdommer og psykiske plager. Dette gjelder mennesker i alle aldre.

Mindfulness-basert Stressreduksjon lærer deg egenomsorg, utvikler din medfølelse med deg selv og andre, beskytter det mot utbrenthet og kan gi bedre søvn. Du blir mer levende, våken og til stede i livet ditt slik at du kan glede deg over tilværelsen. Det gir deg mulighet til å ta i bruk ressursene dine slik at du mestrer hverdagens utfordringer. Du lærer å forholde deg hensiktsmessig til tanker, følelser og kroppslige fornemmelser.

Kurset kan også hjelpe deg dersom stress i jobben gjør at du står i fare for å bli sykmeldt (70 % av alle sykmeldinger). Forskning har vist økt jobbnærvær og mindre sykefravær etter et gjennomført MBSR-kurs. Kurset er ingen erstatning for behandling ved psykiske lidelser, konsulter fastlegen din om dette er et tilbud som passer for deg.

MBSR kursforløp

  • Individuell samtale før kursstart
  • 8 kurskvelder á 2,5 time
  • Fordypningsdag (lørdag el. søndag formiddag
  • Kurshåndbok, lydfiler  av alle øvelser
  • Oppfølgingssamtale etter avslutning

Mindfulness trenes ved formelle øvelser (kroppsskanning, meditasjon, mindful yoga) samt ved uformelle øvelser (tilstedeværelse i daglige aktiviteter).
Gruppeundervisning (5 - 10 personer) 2,5 time/uke ukentlig i 8 uker samt, hjemmeøvelser. Fordypningsdag mellom 5. og 6. uke

Image

"Øyeblikket er tidens skjæringspunkt med evigheten".         ~ Søren Kierkegaard ~

Sidelogoalfabar

Mindfulness-basert stressreduksjon

Et MBSR-kurs gir deg redskaper til bedre mestring av stress. Du lærer formelle øvelser (kroppskanning, yoga, meditasjon) og uformelle øvelser (tilstedeværelse i daglige aktiviteter). Teori, praktiske øvelser, refleksjon og hjemmeoppgaver kombineres i kurset.

Sidelogoalfabar

Mindfulness-basert kognitiv terapi

MBCT reduserer risikoen for tilbakefall av depresjon. Strukturen i kurset (åtte samlinger á 2,5 time og en fordypningsdag) er den samme som i et MBSR-kurs. Øvelsene er også de samme. I tillegg lærer deltakerne øvelsen "det tre-minutters pusterommet."

Sidelogoalfabar

Mindfulness-based Compassionate Living

Kurset har samme struktur som de to andre og bidrar til utvikling og opplevelse av medfølelse overfor en selv og andre, mental og fysisk helse bedres. Andre øvelser enn i MBSR og MBCT. MBCL ble utviklet i 2007 av Dr . Erik van den Brink og Frits Koster, sykepleier og meditasjonslærer.

Checked Out

MBSR-Bergen drives av Bodil Anderson, mindfulness- og yogalærer samt spesialist i psykomotorisk fysioterapi.