Mindfulness-basert Stressreduksjon (MBSR) 

MBSR er et gruppebasert, helhetlig program utviklet av Dr. Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA i 1979. Forskning viser at regelmessig mindfulnesspraksis bedrer oppmerksomhet, konsentrasjon, livskvalitet og reduserer opplevd stress. De fleste som gjennomfører et kursforløp, bruker metodene i hverdagen og opplever økt livskvalitet. Mer om MBSR.

                                                                   

Bodil Anderson, mindfulnesslærer, fysioterapeut, MSc., holder kurs i MBSR 2,5 time/uke i åtte uker + en hel fordypningsdag.

Telefon: SMS til 413 75 585

E-post:  mbsr.bergen@gmail.com

footer facebook